Bejdsning af rustfrit stål

Bejdsning / passivering af rustfrit stål udføres professionelt og under hensyntagen til ståltype og forudgående bearbejdning.

Formålet med en bejdsning er at fjerne anløbninger fra overfladen. Anløbinger kan stamme fra svejsning, slibning, skæring og andre mekaniske bearbejdningsprocesser. En effektiv bejdsning fjerner både oxiderne og det afcromede lag umiddelbart under oxiderne.
Bejdsesyren består af salpetersyre, flussyre, demineraliseret vand samt tensider.

Dekontaminering
- kan erstatte bejdsning hvis det kun drejer sig om at rengøre det rustfrie ståls overflade for urenheder, fx. afsmitning med sortstål. Dekontaminering udføres med en mild opløsning af salpetersyre. 

Passivering
- foretages med salpetersyre for hurtig at etablere et stabilt passivlag efter glasblæsing eller bejdsning.
Passivlaget er et beskyttende lag af uopløselige oxider og dette lag, der kun er få nanometer tykt, er så bestandigt, at det kan beskytte stålet mod korrosion i selv meget korrosive medier.

Bejdsning før eller efter glasblæsning?
En bejdsning kan på lidt større overflader resultere i skjolder og misfarvninger.
Da en glasblæsning sædvanligvis udføres af visuelle årsager, kan det være en fordel at bejdse først og derefter glasblæse.
 
Ved denne rækkefølge sikrer man desuden at glasblæsningen ikke "skyder" urenheder ind i stålet før bejdsning.

Stålet skal efterfølgende passiveres.

Skjolder efter bejdsning 

Vælg den rigtige ståltype!
En bejdsning er ikke løsningen på alt vedr. korrosionsbestandighed af stål. Det vigtigste er at vælge den rigtige ståltype og huske på, at i Danmark har vi kystnære forhold overalt, bl. a. på grund af vintersaltning af vore veje.

Meget mere om rustfrit stål kan findes her: www.damstahl.dk